Bremanger kommune og Eurofins Radonlab tilbyr prisgunstige radonmålinger til innbyggere

 Pris 162,50,- pr.stk. som inkluderer analyse og analyserapport.
Du vil motta en målerapport med måleresultatene på epost innen ca. 2 uker (maks. 3 uker)etter at vi har mottatt sporfilmene i retur fra deg. Måleresultatene behandles konfidensielt av Eurofins Radonlab AS.

Bremanger kommune

Miljørettet helsevern i Bremanger kommune tilbyr nå gjennom samarbeid med Eurofins Radonlab rimelig radonmåling til innbyggere i Bremanger. Forutsetningen for rabatten er at måleresultater gjøres tilgjengelige til Bremanger kommune. Miljørettet helsevern vil dermed kunne få et bedre grunnlag for å vurdere radonforholdene i kommunen. Måleresultatene vil ikke publiseres på en slik måte at enkeltmålinger kan gjenkjennes.

 

Hvordan bestille radonmåling med sporfilm og få med "Bremanger kommune" rabatten?Eurofins Sporfilm

Du må først bestemme hvor mange radonmålere (sporfilmer) du trenger. Du bør bruke en radonmåler per oppholdsrom. Typiske oppholdsrom er rom hvor familiemedlemmer oppholder seg mer enn tilfeldig. For eksempel stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen etc. Har du flere soverom i underetasjen bør du måle i hvert av disse rommene, selv om ikke alle brukes daglig.

Når du har funnet ut hvor mange sporfilmer du trenger klikker du på bestillingslenken under og du vil bli sendt til nettbuttiken hvor du kan bestille. Bruk passord : bremanger . Oppgi antall målere du trenger. Du vil bli bedt om å fylle ut kontaktopplysninger før du sender bestillingen. Etter noen dager vil du få tilsendt målepakken i posten. En giro vil følge med.

 

bestilling
Du må bruke passord "bremanger" for å komme inn på bestillingssiden

 

Hvordan foreta radonmåling med sporfilm?

Sporfilmene utplasserer du selv i følge anvisningen som følger med i målepakken:

1. Åpne emballasje og ta ut sporfilmer.

sporfilm pose klippes

2. Sett sporfilmen på en hylle, et bord, et skap eller heng den opp fra himlingen i en tråd. Husk at du skal måle i rom hvor familiemedlemmene oppholder seg mye (stue, soverom, kjellerstue, hobbyrom, kjøkken, hybel...).

sporfilm paa hylle web

Unngå å plassere sporfilmen på gulv, ved vinduer eller ventiler. Det er viktig å ventilere rommene normalt - ikke overdrevent!.

3. Bruk registreringsskjema og fyll ut nødvendige opplysninger. kode, rom, dato og klokkeslett når du startet målingen etc.

sporfilm registrering web

4. Etter at måleperioden på minimum 2 måneder (og maksimum 1 år) er over skriv ned dato og klokkeslett for sluttidspunktet. Du bør returnere sporfilmene og registreringsskjemaet til Eurofins Radonlab så snart som mulig. Bruk returkonvolutt som fulgte med eller hvilken som helst sterkere konvolutt.

 

bestilling
Du må bruke passord "bremanger" for å komme inn på bestillingssiden