Ytterligere informasjon om diverse aspekter av radonproblematikken.

Arbeidstilsynet - Kontroll og veiledning om arbeidsmiljø.

Direktoratet for byggkvalitet - Sentral bygningsmyndighet.

Drikkevannsforskriften

Folkehelsa - Folkehelseinstituttet skal bidra til bedre helse, livskvalitet og rettssikkerhet i befolkningen.

Huseiernes Landsforbund - Landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere.

Husbanken

Kreftforeningen - Landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge.

Radontiltak AS – utførelse av tiltak mot radon i boliger og arbeidsplasser, produkter for tiltak mot radon.

RadonShop.no  - måleinstrumenter for radon og produkter for radontiltak

Statens strålevern - Fagmyndighet på område strålevern og atomsikkerhet.

United States Environmental Protection Agency

World Health Organization

 

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…