radoninspeksjon

Inspeksjon radontiltak

Radonlab tilbyr prosjektering av tiltak mot radongass i nybygg og i eksisterende bygg. Radonlab er godkjent for ansvarsrett innen tiltak mot radon. Det viktigste trinn ved forebyggng eller utbedring av bygg med hensyn på radon er riktig valg og prosjektering av tiltak. Vi foretar inspeksjoner som inkluderer korttids radonmålinger, utarbeider tiltaksplan for problembygg og utfører tiltak mot radon i eksisterende bygninger. Ring oss eller send e-post med forespørsel!

mer infobestilling workplace

Arbeidsplasser - radonmålinger og utbedringer

Siden oppholdstid på arbeidsplasser er begrenset til bestemte deler av døgnet og det er ofte ventillasjonsanlegg som brukes i slike bygninger må spesielle hensyn taes når det gjelder radonmåling. Radonlab har derfor utviklet prosedyrer for måling av radon som tar hensyn til slike varierende forhold.

mer infobestilling

 
Kart-radonrisiko

Kommuner - radonkartlegging og radonsikring

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Gjennom regelverk er det satt krav til kartlegging av radon og radonsikring av bygningskonstruksjoner. Kommunene er dermed pålagt å kjenne de lokale risikoområder for radongass. Radonlab har utviklet et program som tilbyr kommunene komplett kartlegging og kontroll av radon.

mer infobestilling

 
radonmembraner-plassering

Prosjektering av forebyggende radontiltak i nybygg

Radonlab prosjekterer radontiltak i nybygg. Radonlab er godkjent for ansvarsrett innen tiltak mot radon. Et viktig trinn ved radonforebyggng i nybygg er riktig valg og prosjektering av tiltak. Vi foretar byggegrunnsundersøkelser som viser hvilken grad av sikring er nødvendig i enhver situasjon. Vi utarbeider tiltaksplan tilpasset radonrisiko på tomten og i forhold til valgt konstruksjon.

mer infobestilling

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…