Nye beregninger fra Strålevernet og Kreftregisteret viser at radon medvirker til at anslagsvis 370 nye lungekrefttilfeller hvert år.  Tiltak i boliger og arbeidsplasser med radonproblem kunne gitt omkring 100 færre krefttilfeller, viser nye beregninger.

radon

(Ill: Eurofins Radonlab)

Radon bidrar til 12 prosent av alle lungekrefttilfellene i Norge hvert år, viser de nye beregningene. De er basert på resultatene fra den største europeiske undersøkelsen av radon og lungekreftrisiko, samt tidligere kartlegginger av gjennomsnittlig radonnivå i norske boliger.

 

– De nye tallene er på linje med tidligere antagelser, men vi har betydelig bedre kunnskap om hvordan risikoen varierer med radonnivået, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.

Radon er en radioaktiv gass som dannes i grunnen og kan sive inn i hus gjennom utettheter i bygget. Når vi puster inn luft som inneholder radon, bestråles lunger og luftveier, noe som over tid gir økt risiko for lungekreft. Røyking er den viktigste årsaken til lungekreft, men også radon i inneluften øker risikoen, både for røykere og ikke-røykere.

– Omlag 100 lungekrefttilfeller kunne vært unngått årlig i Norge dersom man gjør relativt enkle radonreduserende tiltak i folks boliger og arbeidsplasser. På sikt vil også kravene til radonforebygging i nye bygninger bidra til at færre får lungekreft, sier seniorforsker William Standring i Statens strålevern.   

• Les mer om de nye beregningene i en ny artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening:  «Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger». http://bit.ly/2wtxjEa

 

HOVEDBUDSKAP

- Basert på data fra 2001 viste beregninger at radon var medvirkende årsak til omkring 12 % av lungekrefttilfellene i Norge i 2015.

- Relativt enkle radonreduserende tiltak i boliger vil kunne redusere forekomsten av radonassosiert lungekreft med omkring 100 tilfeller per år.

- Radonreduserende tiltak gir langt høyere risikoreduksjon hos røykere og tidligere røykere enn hos aldrirøykere.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening

EUROFINS newEurofins Scientific, verdens ledende laboratorium innen kjemiske og mikrobiologiske miljøanalyser, annonserer med dette kjøpet av Radonlab i Norge. Radonlab er en av Skandinavias ledende aktører innen måling av radongass i luft, vann og materialer. 

Radonlab har i egen regi og i samarbeid med andre tilbudt ulike radonkurs i mange år. I år arrangeres kompetansegivende grunnkurs i samarbeid med TEKNA og NITO. radonkurs web

Meld deg på ett av radonkursene...

For oversikt over datoer for radonkurs i Oslo klikk her...

Blokker Ellingsrud

 

Er radonkonsentrasjonen i luften for høy, bør borettslag og boligsameier iverksette tiltak, sier advokat Henning Lauridsen i NBBL.

Andelseieren er ansvarlig for det indre vedlikeholdet av sin bolig og borettslaget har ansvaret for vedlikeholdet av alt fellesareal. I tillegg er borettslaget også ansvarlig for vedlikehold av deler av bygningsmassen.

– Ansvaret for tiltak mot radon ligger under borettslagets vedlikeholdsplikt, sier advokat Lauridsen på NBBLs hjemmeside. Det samme vil være tilfelle i et boligsameie, fordi fordelingen av vedlikeholdsplikten er identisk i et borettslag og i et boligsameie.

 

Radon foto Barbro

Statens Strålevern oppfordrer alle til å måle radonnivåene i boligen. Tiltak mot for høye verdier kan gjøres enkelt og rimelig, men ha stor betydning for beboernes helse.

Tormod (4) sitter trygt på fanget til mamma og smiler om kapp med vintersolen som skinner inn gjennom vinduene. Hva han tenker på akkurat nå er ikke lett å vite; men at han bekymrer seg for luften han puster i, er høyst usannsynlig.

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…