Sluten CR-39 spårfilm

Den säkraste utrustningen för mätning av radongas i bostäder och andra byggnader under längre tid.

Sporfilm åpnet på reg.skjema

● Exceptionellt lågt antal bakgrundsspår
● Skydd mot statisk elektricitet.
● Förpackade i 100% radonsäkra påsar.
● Analyseras i ett separat, state-of-the-art spårfilms laboratorium.
● Konfidentiell hantering av mätresultat.
● Ackrediterad etter ISO/ IEC 17025, SWEDAC akkr.nr.10243.

bestilling

Vad är spårfilm?

Sporfilm är en liten bit material som har förmåga att registrera alfastrålning. Alfastrålar från radon och dess dotterprodukter har stor energi och lämnar mikroskopiska skador (spår) när de träffar ett sådant material. Vårt laboratorium använder en plast av typen CR-39 för spårdetektering. Genom en kemisk behandling kan dessa spår förstoras och räknas i mikroskop. Antalet spår är proportionellt mot radonhalten. I vårt spårfilmslaboratorium är analys av spårfilmer automatiserad.


Radonlabs spårfilmer

Radonlab tillhandahåller en ny och förbättrad CR-39 spårfilm som analyseras i vårt eget state-of-the-art laboratorium. Mätningar är kvalitetssäkrade efter internationella standard. Vi deltar regelbundet i internationella jämförelsetester.


Varför långsiktig mätning?

Radonnivån inomhus varierar kraftigt över tid (timmar och dagar). Variationerna kan bero på förändringar i klimatologiska parametrar som temperatur, lufttryck, vindhastighet och riktning osv. Det är viktigt att mäta den genomsnittliga radonnivån över en längre tid eftersom det är det genomsnittliga värdet som kan knytas till hälsorisker (lungcancer). Det är vanligt att använda spårfilm för långtidsmätning under minst 2 månader. Radonmätningar bör helst utföras under vintermånaderna, från oktober till april, eller alternativt under ett halvår från mitten av sommaren till mitten av vintern (eller vice versa).


När kan jag mäta under en kortare tid?

Inreder du din källare, eller har du helt enkelt inte tid att vänta i 2 månader? Genom sin stora känslighet kan du med vår spårfilm nu mäta under endast 30 dagar. Sådana mätningar kan i de flesta fall ge en god indikation på eventuella radonproblem. Har du väldigt ont om tid kan du hyra våra digitala Ramon eller Scout instrument för en kontinuerlig mätning av radongas. Visar det sig att radonnivån är hög, kan du direkt påbörja förebyggande åtgärder mot radon.


Sluten eller öppen spårfilm?

När en sporfilm är innestängd i en dosa, även kallad filterkammare (svart dosa), är det bara radongasen som släpps in och inte dess dotterprodukter. Denna filtreringseffekt är inte närvarande om en sporfilm ligger helt öppet i ett rum. I det sistnämnda fallet föreligger en större osäkerhet i mätningen, eftersom radondöttrarna kan vara ojämnt fördelade i luften. Våra slutna spårfilmer har oöverträffad filtreringsförmåga och känslighet och rekommenderas därför starkt!


Vad bör jag tänka på under mätningen?

Undvik att placera spårfilmer på golv, eller nära platser där det drar (ventil, fönster, ytterdörr, etc.). Det är viktigt att ditt hus eller arbetsplats används som vanligt i mätperioden. För både bostäder och arbetsplatser gäller att man sörjer för normal ventilation under mätperioden. Om du reser bort några dagar, låt några luftventiler vara öppna.

 

Hämta bruksanvisning och reg. schema

 

  

Hur mäts radon i luft?

Först måste du bestämma hur många radondetektorer (spårfilmer) du behöver. Detta beror på hur många viktiga uppehållsrum du har i de två nedre våningarna. Med viktiga uppehållsrum menas rum där familjens medlemmar vistas mycket. T. ex. vardagsrum, sovrum, gillestuga, kontor, hobbyrum, rum för uthyrning i bottenvåningen osv. Du behöver en radondetektor per rum. Har du flera sovrum på bottenvåningen, bör du mäta i vart och ett av dessa rum, även om inte alla används dagligen.
När du har räknat ut hur många detektorer (spårfilmer) du behöver klickar du här för att beställa. Du anger i rutan hur många spårfilmsdosor du behöver. Fyll i kontaktinformation i formuläret och klicka sedan på knappen skicka order. Efter några dagar får du ett mätpaket med posten. Bruksanvisning och ett returkuvert ingår naturligtvis. Spårfilmerna placerar du sedan själv ut enligt anvisningarna:

1. Öppna förpackningen och ta ut spårfilmen.

sporfilm pose klippes web

2. Placera spårfilmen på en hylla, bord, skåp eller häng den i taket i en tråd. Tänk på att du skall mäta i rum där familjemedlemmarna vistas mycket (vardagsrum, sovrum, källarstuga, hobbyrum, kök, hyresrum...).

sporfilm paa hylle

Undvik att placera spårfilmen på golv, nära fönster eller ventiler. Det är viktigt att ventilera rummen normalt.

3. Använd registreringsformuläret och fyll i nödvändiga uppgifter. Kod, rum, datum och tid när du började mätningen etc.

sporfilm registrering web

4. Efter att mätningen under minst 2 månaders tid (och högst 1 år) är över, skriv ned datum och tid när mätningen avlutats. Du bör returnera spårfilmsdosorna och registreringsblanketten till Radonlab så snart som möjligt. Använd medföljande returkuvert eller liknande starkare kuvert.

Vi analyserar spårfilmerna och efter 10-20 dagar skickar vi dig en rapport med mätresultaten. Mätresultat handhas konfidentiellt av Radonlab.

 

bestilling

 

Plassering av sporfilm i skolens lokale

Spårfilmsmätning i en skola. Utplacering av spårfilmsdosor i skolans lokaler.