Dricksvatten från borrade brunnar kan innehålla radioaktiva grundämnen som radium och radon. Man har funnit högaradon i vannradonnivåer i flera områden i Norge. I ytvattnet är radonnivåerna låga pga av frisläppandet av radon till luften.

Åtgärdsnivå för radon i vatten:

Rekommenderad åtgärdsnivå för radon i vatten för hushåll är 500 Bq/l.

bestilling

Åtgärdsnivå för radon i vatten från vattenverk eller offentlig vattenförsörjning (där minst 50 personer förses eller 20 hushåll) är 100 Bq/l, jf. Drikkevannsforskriften.

Det största problemet med radon i dricksvatten är att radongasen överförs till inomhusluften när dusch, tvättmaskin, diskmaskin, etc används. Inandning av radon i luften leder till en ökad risk för lungcancer.

Höga radonnivåer förekommer bl.a. i vatten från brunnar i gnejs och granit. Även under normalt vattenbruk i hushållet, kan det friges stora mängder radon till luft. Överföring från vatten till luft varierar med vattenförbruk och ventilation, men en radonkoncentration i vatten på 1000 Bq/l kan bidra med mellan 50 Bq/m3 och 100 Bq/m3 luft. Höga radonnivåer i dricksvatten kan minskas genom luftning, lagring eller filtrering.

radonivann-test

Radonlab mäter radonhalterna i vattenprover. Dricksvatten från borrade brunnar som används dagligen, bör undersökas för radonförekomst. Radonmätningar i vatten kan utföras under hela året. Klicka på länken nedan för att beställa radonmätning av vattenprover och vi skickar dig provtagningsmaterial för vattenanalys. Själva provtagningen kan du själv göra genom att följa vår guide. Du skickar sedan provet till oss för analys och får svar oftast inom några dagar.