radonlab presenterar en digital radondetektor utvecklad i Norge lämpad för medel- och långtidsmätning. Canary är ett mycket prisvärt instrument för kontinuerlig radonmätning inomhus över medellång- och lång sikt. Mätvärdet som visas på displayen uppdateras varje timme. Instrumentet ger genomsnittlig radonkoncentration i rummet den är placerad i. Drivs av 3 LR03/AAA standard batterier med ca 3 års livslängd.

canary

Funktioner: Canary radondetektor är konstruerad för att mäta den genomsnittliga radonnivån på medellång eller lång sikt. Resultaten av mätningarna kan lätt läsas av på displayen. Displayen visar genomsnittlig radonkoncentration i Bq/m3 över de sista 24 timmarna, sista veckan, och sedan instrumentet startades.

Långsiktig övervakning:  Långsiktig mätning är särskilt användbart om man önskar en genomsnittlig radonnivå under flera månader. Detta är speciellt användbart för att se att åtgärder mot radon har en effekt över tid. Canary lagrar mätresultat i 16 månader, men dessa data är för närvarande inte möjliga att lasta ned i denna version.

Korttids mätning: Canarys display visar tre genomsnittliga radonkoncentrationer: de senaste 24 timmarna, de sista 7 dagarna, och sedan starten. Var försiktig med användning av Canary över kort tid. Mätvärdet som visar medelvärdet under 24 timmar uppvisar stor osäkerhet. Det rekommenderas att mäta under minst tre dagar, men helst över en veckoperiod. Korttidsmätningar är speciellt till hjälp för att fastställa ändringar i radonkoncentration som sker från dag till dag och vecka till vecka. Detta lämpar sig när man önskar se på säsongs- och väderrelaterade variationer och för att se om åtgärder för att minska radonet har haft en verkan.

canary i hand

Användning: Canary ägnar sig speciellt för:
• kontinuerlig medel- och långtidsmätning av radongashalter i inomhusluft
• undersöka effekterna av åtgärder man satt in mot radon.

Specifikation:
Storlek: 120 mm x 69 mm x 22,5 mm

-Batteritid: upp till 3 år

-Noggrannhet: 10% vid 7 dagars mätning av 100 Bq/m3

-Vikt: 130 gram (inklusive 3 st. batterier )

 


Klik her