Spår filmbanan

Spårfilm för långsiktig radonmätning

Rekommenderad mätmetod för alla som önskar göra radonmätningar i sitt hem, stuga eller arbetsplats. Sluten CR-39 spårfilm mäter radonhalten i inomhusluften i perioder från 20 dagar upp till ett år. Vi rekommenderar att mäta under minst 2 månader på vintern. Analys av spårfilmer er ackrediterad etter ISO/ IEC 17025, SWEDAC akkr.nr.10243. Högsta kvalitet till överkomliga priser.

Mer informationBeställ

radon instrument mix

Elektroniska instrument för kontinuerlig radonmätning

Instrument för att logga mätvärden. Nyckeln till att effektivt bekämpa höga radonhalter består i att exakt mäta radonhalten. Våra instrument mäter över såväl korta som långa mätperioder. Vi hjälper dig finna ett mätinstrument som passar dina behov.

Mer informationBeställ


radon-grunnmaaling

Radonmätning på byggtomt

Radonlab genomför undersökningar på byggtomter med avseende på radon. Vi använder flera mätmetoder och gör en riskklassificering av din tomt som låg, medium, eller hög risk. Vi utarbetar en rapport med förslag till förebyggande åtgärder med hänsyn till risk och vald konstruktion.

Mer informationBeställ


radonivann utrustning

Radonmätning i vatten

Dricksvatten från borrad brunn i vissa typer av berg bör testas för radonförekomst. Radonmätningar av brunnsvatten kan genomföras under hela året. Gör en beställning av vattenanalys i vår nätbutik, så skickar vi dig provtagningsmaterial. Provtagningen kan du själv göra genom att följa våra instruktioner.

Mer informationBeställ


Elektroniskemåleinstrumenter

Kalibrering av radondetektor

Har du en digital radonmätare som behöver kontrolleras?

Alla digitala radondetektorer som har använts under en tid måste kalibreras för att se om mätresultat som de visar är riktiga. Eurofins Radonlab utför kalibrering av alla typer av elektroniska mätinstrument för kontinuerlig mätning av radonkoncentration genom att jämföra mätresultat mot ett referensinstrument.

● Mer information ● Beställ