Radon faktaVad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som bildas genom sönderfall av grundämnet radium. Radium finns i de flesta bergarter, främst i uranrik granit och alunskiffer. Vid spontant radioaktivt sönderfall av radon bildas s.k. radondöttrar. Dessa binder till lungvävnad och fortsätter där att avge strålning. Höga radonhalter inomhus är en bidragande orsak till en ökad risk för lungcancer.

 

Varför är radon i hus? radon house

Radongass har liten förmåga att binda till andra kemiska föreningar och tränga så kan lätt in i byggnader med jordluft, genom sprickor i grunden. Koncentrationen av radongass i jordluft kan vara mycket hög. Jordluft som sipprar in byggnader eftersom luften tryck i luft är ofta lägre än i marken.

 

Jag bor i ett radonhus?

Det enda sättet att hitta detta är att mäta. Sporfilm är det mest ekonomiska sättet att mäta radonkonsentrasjon. Radonmålinger med sporfilm bör ske under vintermånaderna under en period på minst två månader. Resultatet av en spår-film är ett genomsnitt under den perioden radonnivå. Elektronisk mätare används för att mäta radon kontinuerligt under en kortare tid. Läs mer...

 

Hur påverkar radon min hälsa?

Inandning av luft med en mängd radongass är bevisad hälsorisk. Radongass och dess dotter produkter som härrör från radioaktivt sönderfall avger strålning. Den farligaste typen av strålning i detta sammanhang är de så kallade Alfa-jets. Dessa strålar kan skada celler i lungan vävnad, vilket kan leda till omvandlingen av friska celler till cancerceller celler.

 

Hälsorisker

Världshälsoorganisationen (WHO) noterar att radon är den andra ledande orsaken till lungcancer. Endast rökning utgör en stor hälsorisk för lungcancer. Av de ca 1 800 nya fall av lungcancer i Norge, mellan 100 och 300 av dessa radongass i inomhusluft. Risken ökar med radonnivået och bostad. Om du t.ex. bor i ett hus med en radonkonsentrasjon av 1000 Bq/m³, kommer risken för lungcancer vara den som för en genomsnittlig rökare. En ny studie som kombinerar flera tidigare epidemiologiska studier finns betydande hälsorisk höger ned genom radonnivåer av 150 Bq/m³.

 

Aktionsgränserna

Staten strålning till Naturvårdsverket rekommenderar att radonnivåer hållas så låg som möjligt i alla byggnader och att åtgärder bör alltid beaktas, när radonnivået i en eller flera levande område överstiger 100 Bq/m3. Strålskydd åtgärder också höjdpunkter som omfattar mindre än 100 Bq/m3 vid enkla åtgärder kunnat radonnivået betydligt lägre. Vidare rekommenderar strålskydd som radonnivåer kommer alltid att vara lägre än gränsvärdet 200 Bq/m3. Strålskydd anser att byggnader, arbetsplatser, skolor, dagvård centers, kommersiella byggnader och hyra bostad bör vara skyldiga att ha ordentlig radonnivåer genom förordningar. Man uppskattar att upp till 175 000 norska hem kan ha radonkonsentrasjonersom större än 200 Bq/m³.

 

Hus bankens grant scheme

Norska staten bostäder Bank har tyvärr inte fått anslag för bidrag till radontiltak sedan år 2003.