radon inspektion

Inspektion radonåtgärder

Radonlab erbjuder projektering av åtgärder mot radon i nybyggnation och i befintliga byggnader. Radonlab är godkända för ansvarsrätt beträffande radonåtgärder. Det viktigaste steget i förebyggande eller sanering av byggnader med hänsyn till radon, är ett korrekt val och utformning av insatser. Vi utför inspektioner som inkluderar radonmätningar över kortare tid, utarbetar handlingsplaner för bygg med radonproblem, samt vidtar åtgärder mot radon i befintliga byggnader. Ring eller skicka e-post med din förfrågan!

Mer informationBeställ


 
radon-i-office-miljö

Arbetsplatser - Radonmätning och sanering

Eftersom tiden man tillbringar på sitt arbete är begränsat till vissa delar av dagen samt att ventilationsanläggningar ofta används i sådana byggnader, finns det mycket att  tänka på vad gäller radonmätning. Radonlab har därför utvecklat speciella rutiner för att mäta radon under sådana varierande förhållanden.

Mer informationBeställ


Karta radon risk

Kommuner - säkring och kartläggning av radon

Känner din kommun till de lokala riskområdena för radongas? Genom regelverk finns det krav på kartläggning av radon och radonsäkring av byggnadskonstruktioner. Kommunerna är härigenom skyldiga att känna till lokala riskområden för radongas. Radonlab har utvecklat ett program som ger kommunerna en fullständig kartläggning och kontroll av radonförekomst.

Mer informationBeställ


radon membran plats

Projektering av radonförebyggande åtgärder i nybyggnationer

Radonlab planerar och genomför insatser mot radon i nya byggnader. Radonlab är godkänt för ansvarsrätt inom radonåtgärder. Ett viktigt steg i radonförebyggning i nybyggnationer är ett riktigt val och utförande av insatser. Vi åtar oss byggmarksundersökningar som visar den grad av radonsäkring som krävs i varje enskilt fall. Vi utarbetar därefter en åtgärdsplan som tillpassas radonrisken på platsen med hänsyn till vald konstruktion.

Mer informationBeställ