Mer information om olika aspekter av radonproblemet.

Statens strålevern Myndighet inom området strålskydd og kärnsäkerhet.

Huseiernes Landsforbund  Landsomfattande intresseorganisation för husägare, lägenheter, kooperativ, bostadsrättsföreningar og gårdsägare.

Direktoratet for byggkvalitet  Central byggmyndighet.

Drikkevannsforskriften

Husbanken 

United States Environmental Protection Agency

World Health Organization