radonscout-plus

Praktisk instrument som egner seg meget godt for både kort og langtids radonmåling. Apparatet er basert på diffusjon av radon, og har også innebygget sensor for relativ fuktighet, temperatur og lufttrykk. Minimal påvirkning av luftfuktighet på radonmåling. Batterier varer i flere måneder. Data kan overføres til PC. Windows programvare.

 

bestilling

 

 

Radon Scout ble utviklet for å møte de spesielle kravene til logging av radonkonsentrasjon over både kort og lang tid. Det ble lagt vekt på enkel betjening samt beskyttelse mot uautorisert flytting (manipulering) av instrumentet.

To standard batterier (D-størrelse) sikrer drift over flere måneder. Radon Scout PLUS gir en ekstra tilkobling for ekstern strømforsyning. Dette sikrer drift over lengre tidsperioder.

 Størrelsen på dataminne er designet for å få en lang tidsfordeling. Innsamlede data kan overføres til en PC, selv om en måling pågår. Instrumentet kan kobles direkte til et modem (analog, ISDN, GSM) for ekstern dataoverføring. Radon Vision programvaren (følger med) håndterer telefonforbindelse så enkelt som en direkte kabelforbindelse.

På grunn av den høye følsomheten av Radon Scout, vil variasjoner av radonkonsentrasjon bli registrert nøyaktig selv ved lave radonnivåer. Instrumentet fungerer i diffusjon modus slik at en mulig påvirkning av thoron kan utelukkes. Målekammer er utstyrt med en halvleder detektor og høyspenning for effektiv innsamling av radondøtre. Apparatet viser svært lav følsomhet mot luftfuktighet.

Sensorer for temperatur og luftfuktighet og barometertrykk er svært nyttige add-ons. Den integrerte tilt-detektoren vil gi et signal om instrumentet ble flyttet fra sin opprinnelige posisjon under målingen.

Radon Vision programvaren for Windows gjør at dataavlesing og analyse blir enkel.

 radonvision-software

 

bestilling