Prosjektering av radonforebyggende tiltak

byggtegning

Eurofins Radonlab prosjekterer radontiltak i nybygg. Et viktig trinn ved radonforebygging i nybygg er riktig valg av tiltak og materialer, samt korrekt prosjektering av tiltak. Vi foretar byggegrunnsundersøkelser med hensyn på radon som gir underlag for vurdering av hvilken grad av sikring er nødvendig i enhver situasjon. På basis av denne rapporten kan foreslåtte forebyggende radontiltak prosjekteres og tilpasses bygningskonstruksjoner.

 

Send forespørsel