radonmåling ved radonlab

Radonmålinger

Eurofins Radonlab har eget akkreditert laboratorium for analyse av sporfilm, men foretar også andre typer radonmålinger. Lukket CR-39 sporfilm eller en rekke digitale måleinstrumenter kan bestilles for radonmåling i luft. Vi utfører målinger av radonavgivelse fra prøver og måling av radonkonsentrasjon i vann. Feltmålinger utføres på tomter, i boliger og på arbeidsplasser. Kalibrering av måleinstrumenter for radon tilbys.

mer info

 
byggtegning

Rådgiving

Eurofins Radonlabs rådgivingstjenester tilbyr komplette opplegg for systematisk kartlegging av radon i boliger og på arbeidsplasser. Vi tilbyr prosjektering av radontiltak i nybygg og i eksisterende bygg.  Inspeksjoner med forundersøkelser er viktigste trinn for riktig prosjektering av tiltak. Våre rådgivere foretar inspeksjoner som inkluderer korttids radonmålinger og utarbeider tiltaksplan for problembygg. Send oss en forespørsel.

 ● mer info

 
kurs-opplaering

Radonkurs og opplæring

Eurofins Radonlab har tilbudt ulike radonkurs siden 2004 og tilbyr i dag to grunnkurs og to videregående radonkurs flere ganger hvert år. Våre kompetansegivende radonkurs er rettet mot de fleste aktører som entreprenører, takstmen, spesialfirmaer, kommuneansatte etc. Sjekk kursdatoer her.

mer info

 
Arbeid med radontiltak

Radontiltak utførelse

Vår avdeling Radontiltak utfører de fleste bygge- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i store deler av landet. Radonsikring utføres i eksisterende bygg, nybygg og i rehab. prosjekter. Hvis det foreligger en tiltaksplan for et bygg kan avdeling Radontiltak utføre tiltakene etter våre metoder som maksimerer effekt av radontiltak. Bestill uforpliktende befaring.

● mer info
 
klimavakten hus

Radontiltak produkter

Vi tilbyr en rekke produkter for effektiv radonsikring og beskyttelse. Produktene spenner fra diverse ventilasjonsprodukter, radonmembraner til mer radonspesifikke produkter som radonsug, grunnventilering, KlimaVakten etc. Det anbefales at en utredning og utarbeidelse av tiltaksplan gjøres foretas først av våre rådgivere for å sikre effektive løsninger.

● mer info