Målgruppe: Håndverkere, eiendomsbesittere, eiendomsmeglere, entreprenører, eiendomsforvaltere, HMS ansvarlige og alle andre som ønsker en innføring i radonproblematikk.

radonkurs web

Mål: Kurset skal gi en generell og bred innføring i radonproblematikk. Kursdeltagere som har tatt dette kurset forventes å kunne gi enkle råd til publikum vedr. hva radon er, helserisiko, hvilke målinger bør foretas og hvor hjelp mot høye radonnivåer kan fås. Kurset er også obligatorisk basis for våre videregående radonkurs. Deltagere vil bli invitert til å evaluere kurset ved å fylle inn Norsk radonforenings evalueringsskjema.

Temaer:
- Grunnleggende om radioaktivitet, stråling, radon og dosebegrep.
- Helseaspekt, risiko for lungekreft som følge av langtids radoneksponering
- Radonkilder, (bergarter, byggematerialer, vann).
- Oversikt over viktigste inntrengningsmekanismer og spredning av radon i bygninger.
- Ulike typer radonkartlegginger og geografisk presentasjon av resultater (radonkart).
- Nasjonal og internasjonal regelverk og anbefalinger vedr. radon. Anbefalte tiltaksgrenser.
- Grunnleggende om radonmålinger, oversikt over målemetoder og bruksområder.
- Grunnleggende om tiltak mot radon i eksisterende bygg og forebygging i nybygg.
- Persepsjon av radonrisiko. Effektive metoder for kommunikasjon av informasjon om radon og helserisiko som følge av radon.

bestilling


Forkunnskaper: Ingen

Kursprogram: pdf

Varighet: 1 dag, kl 10.00 - 16.15.

Kursdatoer: klikk her...

Kurssted: Oslo

Pris: kr. 7900,- inkl. lunsj / kaffe og kompendium

Frist: Frist for påmelding er 1 dag før kursstart. Når vi når grensen for antall deltakere stenges nye påmeldinger, evt. overføres til neste kurs. Vennligst gi oss beskjed så snart som mulig hvis du ønsker å melde deg på.

Betalingsvilkår: 100% av kursavgiften betales før kursstart. Møter ikke kunden opp refunderes ikke kursavgift, men kunden kan delta på et senere tilsvarende kurs.

Påmelding kan foretas ved å sende oss forespørsel via vårt kontakskjema. Oppgi hvilket kurs du er interessert i. Vi vil informere deg om det er fortsatt ledige plasser på kurset.