terasystem

TERA system er designet for

 - Måling av radonkonsentrasjon parallelt i flere rom i en bygning.

 - Automatisk regulering av forskjellige typer aktive tiltak mot radon (f. eks. radonsug eller ventilasjonssystemer).

Et TERA system består av minimum 2 komponenter: 1 stk. TERA Radonmåler og 1 stk. TERA Terminal. Systemet er modulært og kan utvides med en rekke komponenter som beskrevet under.

Systemet vil på basis av målt radonnivå slå på en vifte eller øke hastighet på et ventilasjonsanlegg dersom radonnivå i rom hvor TERA radonmålere er plassert overskrider et forhåndsstilt radonnivå (alarmnivå), f. eks. 100 Bq/m3.

TERA systemets funksjon oppnås ved hjelp av følgende komponenter: bestilling

TERA Radonmåler: måler kontinuerlig radonkonsentrasjon og via radiobølger sender data til TERA Terminal. Denne diffusjonsbaserte radonmåleren imponerer og overrasker med noen egenskaper som normalt finnes kun i de aller dyreste radon måleinstrumenter. Dette gjør TERA radonmåler til markedets desidert beste kjøp:

Følsomhet på 0,15 counts/h/Bq/m3 (typisk) er mange ganger høyere enn f. eks Canary, Canary Pro, og høyere enn RadonScout. Den gode følsomheten gjør at instrumentet har rask respons, noe som er spesielt viktig ved raske endringer av radonkonsentrasjon som ofte forårsakes av bl.a. ventilasjonsanlegg. Kort diffusjonstid gir god respons også for thoron gass (Rn-220).

Automatisk korreksjon for påvirkning fra luftfuktighet. Denne egenskapen sikrer korrekte målinger i et bredt området av relativ fuktighet: 10 – 90% RH. Korreksjonen beregnes i instrumentet, ikke i programvaren. Slike korreksjoner finnes normalt kun i de dyreste radonmålere. 

 

Tera trådløs system

TERA radonmåler gir fleksibilitet ved at brukeren kan velge avlesningsintervall fra 4 min. opp til 18,2 timer, noe som kan være viktig for komplekse undersøkelser og forsøk. Standard avlesningsintervall er 60 min.

Minnekapasitet som holder for 150 dager ved 1 times måleintervaller. I tillegg til radonkonsentrasjon i Bq/m3 logges også relativ fuktighet (10 – 90%) og temperatur (-20, +60 C). Atmosfærisk trykk (150-1150 hPa) logges i terminalenheten TERA terminal.

Automatisk trådløs (radio) overføring av måledata fra TERA radonmåleren til TERA terminal. Måledata kan deretter lastes ned fra TERA terminal til PC ved hjelp av en USB kabel. Dobbellagring av måledata gir en dobbelsikring mot tekniske og menneskelige feil.

TERA Radonmåler

TERA radonmåler kan operere (samle inn data) alene eller i et nettverk av opp til 16 enheter. Dette gjør TERA radonmåler til et svært godt verktøy for parallelle målinger i mange rom i et bygg (f. eks. for trinn 2 målinger på arbeidsplasser med mekanisk ventilasjon).

1 stk. AA størrelse Li-Ion batteri holder normalt i 1 år.

Programvaren TERAview brukes til programmering av 1 enkel TERA radonmåler, eller et helt nettverk av opp til 16 TERA radonmålere, samt for avlesning av måledata. Egen modul av programvaren viser grafer fra hvert instrument og beregner gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i definerte perioder av døgnet (f.eks. i arbeidstiden)

Robust og pålitelig. TERA radonmåler er testet under svært forskjellige forhold og fysiske påkjenninger over en lang periode og har vist seg å være svært robust og pålitelig. Instrumentet er derfor svært anvendelig for bruk for radonmåling i bolig, arbeidsplass, gruver, tuneller, fjellanlegg, i jord etc.

TERA radonmåler kan settes opp til å fungere som en radonmonitor i et TERA system. Et TERA system kan regulere forskjellige tiltaksløsninger som radonsug eller ventilasjonssystemer. Dette oppnås ved hjelp av systemets komponenter: TERA Actuator og TERA Relay. Systemet vil på basis av målt radonnivå slå på vifter eller øke hastighet på ventilasjonsanlegg dersom radonnivå i rom hvor TERA radonmålere er plassert overskrider et forhåndsstilt radonnivå (alarmnivå), f. eks. 100 Bq/m3. bestilling

TERA Terminal TERA Terminal: Mottar radonkonsentrasjon måledata fra alle rom hvor TERA radonmålere er plassert og sammenligner radonnivået i alle rom med et forhåndsinnstilt alarmnivå (f. eks. 100 Bq/m3). Hvis radonkonsentrasjon i noen av rommene overskrider alarmnivået sendes det signal til TERA Actuator som via TERA Relay slår på vifter (f. eks. radonsug), eller skifter viftehastighet (f. eks. ventilasjon). Når radonkonsentrasjon blir senket til under alarmnivået vil TERA terminal sende signal om at vifter slås av, eller viftehastighet reduseres.

bestilling


TERA RepeaterTERA Repeater: Denne komponenten øker rekkevidden av signaloverføring mellom komponenter i TERA systemet. Hvis avstanden mellom TERA Terminal og noen av TERA radonmålere er for stor eller vegger gjør at radiosignaler blir for svake vil en TERA Repeater forsterke radiosignalet og sikre at måledata overføres uten problemer.

 

bestilling

TERA ActuatorTERA Actuator: Denne komponenten mottar signal fra TERA Terminal og sender videre signal til TERA Relay

 Denne komponenten mottar signal fra TERA Terminal og kan brukes til å styre direkte en mindre vifte (opp til 30W) eller sende signal videre til TERA Relay som kan styre vifter opp til 1500 VA (AC)

bestilling

 

 TERA Relay: Denne komponenten mottar signal fra TERA Actuator og slår på eller av elektriske vifter med opp til 1500 VA (AC).

TERAview: Praktisk programvare som brukes til programmering av hele nettverket av ovennevnte komponenter og for å sette alarmnivå, samt for avlesning av måledata fra samtlige TERA radonmålere som er definert i nettverket.

Brukerveiledninger og programvare for nedlasting:

1. Quick Start Guide på norsk

2. Brukerveiledning på engelsk 

3.  Drivere

4. Programvare for setup og avlesning av data