Ramon 2.2

 

Rimelig elektronisk radonmåler med god nøyaktighet!

ramon22

 

bestilling

• Halvleder alfa-detektor.
• Display som kontinuerlig viser radonnivå
• Liten størrelse og svært enkel i bruk
• Liten avhengighet av luftfuktighet
• Bruker vanlig nettspenning
• Veksle mellom kort- og langtids måling 
• Måleperiode fra 2 dager til 5 år
• Vedlikeholdsfri

radonlab presenterer en ny elektronisk mini-radonmåler. RAMON 2.2 er svært rimelig instrument for kontinuerlig radonmåling innendørs over kort, mellomlang og lang sikt. Måleverdien som vises på displayet oppdateres hver time. Instrumentet viser overraskende god nøyaktighet og liten påvirkning fra luftfuktighet.

Funksjoner: RAMON 2.2 radonmåler er laget for å gi brukeren informasjon om gjennomsnittlig radonnivå på enten kort eller lang sikt.

Langtidsmåling: Når en grønn diode lyser under bokstaven L vises langtidsmålingen. Verdien for langtidsmålingen viser gjennomsnittlig radonkonsentrasjon siden minnet i måleren ble slettet. Langtidsmålingen er spesielt nyttig hvis man ønsker et gjennomsnittlig radonnivå over flere måneder eller år. Dette er særlig nyttig for å kontrollere at tiltak mot radon virker over tid.

Korttidsmåling: Når en grønn diode lyser over bokstaven S vises korttidsmålingen. Måleverdien for korttidsmålingen viser gjennomsnittlig radonkonsentrasjon de siste 7 dager. Korttidsmålingen er spesielt nyttig for å finne endringer i radonkonsentrasjonen som skjer fra dag til dag og uke til uke. Dette er nyttig for å se på sesong- og vær betonte variasjoner og for enkelt å kunne måle om tiltak for å senke radonnivået virker.


Bruksområder: RAMON 2.2 egner seg spesielt til: 
• kontinuerlig kort- og langtids måling av radongass nivåer i inneluften
• undersøkelse av effekter av tiltak mot radongass

 

bestilling

Last ned RAMON 2.2 produktark (PDF)
Last ned bruksanvisning til RAMON 2.2 (PDF)

Bruk av RAMON 2.2:

• Sett pluggen fra stømforsyningen inn på høyre side av radonmåleren.

• Sett strømforsyningen inn i en hvilken som helst kontakt. Siden radonmåleren ikke har noen av og på knapp, vil den nå være skrudd på så snart den får strøm.

• Displayet vil vise ”- -” og den grønne dioden som viser langtidsmåling (L) eller korttidsmåling (S) vil tennes. Radonmåleren har nå startet målingen.

• Etter 48 timer vil displayet vise det første måleresultatet som er gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i Bq/m3, både under langtids- (L) og korttidsmåling (S). For å veksle mellom L og S holder man inne ”menu” knappen i ca. 1 sekund. Den første uken vil både langtids- og korttidsmåling (S) være identiske.

• Displayet oppdateres hver time, og ny verdi er et nytt gjennomsnitt av radonkonsentrasjonen siden starten av målingen hvis (L), og i løpet av den siste uken (S).

• Hvis strømmen skulle bli borte eller strømforsyningen skulle taes ut av kontakten, vil alle data forbli lagret i minnet. Når man igjen kobler til strømmen, vil målingene fortsette automatisk.

Notat: Apparatet kan ikke vise måleverdier som er høyere enn 9999 Bq/m3 . Skulle man få målinger over dette nivået, vil displayet vise ”9999”.

måleprinsipp: Radongass diffunderer inn i RAMONs målekammer hvor henfall (decay) av radon- og datteratomer til radon skjer. De elektrisk ladde datterproduktene (Po-218 og Po-214) samles på en halvleder detektor ved hjelp av samlespenning. Telling av alfapartikler som treffer detektor blir registrert og omsatt til radonaktivitet i luften.


Tekniske data

• Strømtilførsel: Plugg inn strømforsyning

• Detektor: Silikon detektor

• Strømtilkobling: 100V - 230V AC / 50 – 60 Hz

• Driftsspenning: 18V DC / 300mA

• Måleområde: 0 - 9999 Bq/m3

• Måletrinn: 1 Bq/m3

• Avrunding: Ned til nærmeste hele tall

• Oppdatering av måling: Hver time

• Driftstemperatur: 5°C til 35°C

• Minnekapasitet: 700 målesyklus

• Oppbevaringstemperatur: -20°C til 85°C

• Langtidsmåling: Gjennomsnitt fra oppstart / nullstilling. Inntil 5 år.

• Korttidsmåling: Gjennomsnitt av siste 7 dager.

• Nøyaktighet: bedre enn +/- 20%

• Fysiske mål: 12,5 cm x 7,5 cm x 5,0 cm

• Vekt (uten strømforsyning): 162 gr

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon-in-office-environment

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø? Les mer…

Kart-radonrisiko

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…

Go to top