Prosjektering av radonforebyggende tiltak

byggtegning

Eurofins Radonlab prosjekterer radontiltak i nybygg. Et viktig trinn ved radonforebygging i nybygg er riktig valg av tiltak og materialer, samt korrekt prosjektering av tiltak. Vi foretar byggegrunnsundersøkelser med hensyn på radon som gir underlag for vurdering av hvilken grad av sikring er nødvendig i enhver situasjon. På basis av denne rapporten kan foreslåtte forebyggende radontiltak prosjekteres og tilpasses bygningskonstruksjoner.

 

Send forespørsel

 

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…