Kvam herad og Eurofins Radonlab tilbyr prisgunstige radonmålingar til innbyggarane i heradet

 Pris 145,- pr.stk. som inkluderer analyse og analyserapport.
Du vil motta en målerapport med måleresultatene på epost innen ca. 2 uker (maks. 3 uker)etter at vi har mottatt sporfilmene i retur fra deg. Måleresultatene behandles konfidensielt av Eurofins Radonlab AS.


kvam kommune logoKvam herad, ved teknisk eining, tilbyr nå gjennom samarbeid med Eurofins Radonlab rimeleg radonmåling til innbyggjarar i Kvam. Føremålet med rabatten på over 40% er at måleresultata vert gjort tilgjengelege for Kvam herad. Heradet vil dermed kunne få eit betre grunnlag for å vurdere radonforholda i heradet. Måleresultata vil ikkje publiserast på ein slik måte at enkeltmålingar kan identifiserast.

 

Korleis bestille radonmåling med sporfilm og få med "Kvam herad" rabatten?
sporfilm

Du må først bestemme kor mange radonmålarar (sporfilmar) du treng. Du bør bruke en radonmåler per oppholdsrom. Typiske oppholdsrom er rom hvor familiemedlemmer oppholder seg mer enn tilfeldig. For eksempel stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen etc. Har du flere soverom i underetasjen bør du måle i hvert av disse rommene, selv om ikke alle brukes daglig.

Når du har funne ut kor mange sporfilmar du treng så klikkar du på bestillingslenka under og du vil bli sendt til nettbutikken kor du kan bestille. Bruk passordet : kvam . Skriv inn kor mange målarar som du treng. Du vil bli beden om å fylle ut kontaktopplysningar før du sender bestillinga. Etter nokre dagar vil du få tilsendt målepakken i posten. Ein giro vil følgje med.

 

bestilling
Du må bruke passord "kvam" for å kome inn på bestillingssida

 

Korleis utføre radonmålingar med sporfilm? (ISO 11665-4:2012)

Sporfilmane utplasserer du sjølv ved å følgje bruksrettleiinga som følgjer med i målepakken:

1. Opna emballasje og ta ut sporfilmen.

sporfilm pose klippes

2. Set sporfilmen på ei hylle, eit bord, eit skap eller heng den opp frå himlingen i ein tråd. Husk at du skal måla i rom der familiemedlemmene oppheld seg mykje (stove, soverom, kjellarstove, hobbyrom, kjøkken, hybel...).

sporfilm paa hylle web

Unngå å plassera sporfilmen på golvet, ved vindauge eller ventilar. Det er viktig å ventilere romma normalt - ikkje meir enn vanleg!

3. Bruk registreringsskjema og fyll ut nødvendige opplysningar. kode, rom, dato og klokkeslett når du starta målinga etc.

sporfilm registrering web

4. Etter at måleperioden på minimum 2 månader (og maksimum 1 år) er over skriv ned dato og klokkeslett for sluttidspunktet. Du bør returnere sporfilmane og registreringsskjemaet til Eurofins Radonlab så snart som råd. Bruk returkonvolutt som fylgde med eller ein annan sterk konvolutt.

 

bestilling
Du må bruke passord "kvam" for å kome inn på bestillingssida

 

 

Finn oss på Facebook

radonfareskilt

Radonsperre / radonmembraner

til alle typer bygg og byggegrunn - holder radongassen ute. Les mer…

radon på arbeidsplassen

Radon på arbeidsplassen

Er radon en usynlig inntrenger i ditt arbeidsmiljø?
Les mer…

radon i din kommune

Radon i din kommune

Kjenner din kommune de lokale risikoområdene for radongass? Les mer…

Go to top